2005/Oct/19

ความหมายของคำว่า "เกรียน"

ภาษาไทยวันละคำวันนี้ขอเสนอคำว่า เกรียน หากเปิดหาคำนี้ใน พจนานุกรรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หน้า 141 จะพบว่าถูกนิยามความหมายไว้ 3 ความหมายด้วยกันดังนี้เกรียน ๑ [เกรียน] ว. สั้นเกือบติดหนังหัว ผิวหนังหรือ พื้นที่ เช่น ผมเกรียน หมาขนเกรียน หญ้าเกรียน

เกรียน ๒ [เกรียน] ดู เลี่ยน ๑.

เกรียน ๓ [เกรียน] น. แป้งซึ่งนวดด้วยน้ำร้อนแล้วไม่น่ายเป็นเม็ดปนอยู่ เม็ดนั้นเรียกว่า เกรียน; เรียกปลายข้าวขนาดเล็กว่า ข้าวปลายเรียนแต่วันนี้ผมไม่ได้มาพูดถึงคำนี้ตามที่พจนานุกรรมให้นิยามไว้หรอกนะครับ แต่ผมขอพูดถึงมันในแง่มุมของมนุษย์ Cyber กันดีกว่าเราจะมาค้นหาความหมายของมันกันและเมื่อรู้ความหมายแล้วอย่าลืมสำรวจตัวเองด
้วยนะว่าคุณ เกรียนหรือเปล่าต้นกำเนิดแห่ง เกรียนเกรียน คำนี้มีต้นกำเนิดมาจากที่ใดไม่มีหลักฐานระบุชี้ชัดได้ แต่ที่แน่ๆ บนศิลาจารึก หลักไหนๆ ก็คงไม่มีคำๆ นี้ปรากฏอยู่เป็นแน่ ผู้คว่ำวอร์ดในวงการณ์เกมบางคนบอกว่า พบเห็นคำนี้ครั้งแรกมาจากเกมออนไลน์ที่มีผู้นิยมเล่นสูงสุดเกมหนึ่ง ส่วนผู้คว่ำวอร์ดในวงการณ์บอร์ดบอกว่าเห็นครั้งแรกในเว็บซื้อขายแลกเปลี่ยนที่มีผู้ใ
ช้มากที่สุดแห่งหนึ่ง ผมจึงไม่สามารถอ้างอิงได้ว่ามันมีต้นกำเนิดจากที่ใดกันแน่ รู้แต่เพียงว่าวันนี้มันถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายการขยายตัวของ เกรียนเกรียน ไม่ใช่คำด่าพร่ำเพรื่อเหมือนอย่างคำด่าอื่นๆ ที่เราคุ้นเคยมาตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามคำแห่ง แต่เป็นคำที่ใช้ เฉพาะเจาะจงสำหรับกลุ่มคนประเภทหนึ่ง กลุ่มคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนพิเศษนักวิชาการบางท่านบอกว่า เป็นอาการของคนที่เสพหญ้ามากเกินไป จนคอโรฟิวในหญ้าไปอุดตันสมอง จนส่งผลให้การทำงานของสมองซีกขวา ซึ่งเป็นสมองด้านของเหตุผลและการเรียนรู้ หดตัวลง ในขณะที่สมองซีกซ้ายที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการใช้อารมณ์ขยายตัวใหญ่ขึ้น จึงส่งผลให้คนกลุ่มนี้ใช้แต่อารมณ์มากกว่าเหตุผลและการวิเคราะห์ไตร่ตรอง ดังจะพบพฤติกรรมดังกล่าวได้บ่อยๆ ในเกมออนไลน์ หรือตามเว็บบอร์ดทั่วไป สาเหตุที่ทำให้คำนี้เกิดการใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้นไม่ใช่เพราะมันถูกนำมาใช้เป็นคำแ
ฟชั่นหากแต่กลุ่มคนประเภทดังกล่าวขยายตัวมากขึ้นและลุกลามอย่างรวดเร็วจนยากที่จะหยุ
ดยั้งได้ต่างหากกลุ่มที่อยู่ในสภาวะ เกรียนหลายคนอาจจะเข้าใจผิดจนเหมารวมไปเลยว่า เกรียน คือ กลุ่มเด็ก ตั้งแต่ ป.1 จนถึง มัธยมปลาย ที่ตัดผมสั้นเกรียน สาเหตุที่หลายคนตีความแบบนั้นอาจจะเป็นด้วยลักษณะทางกายภาพที่โดดเด่นคือทรงผมที่เลี
่ยนเกรียนติดหนังหัว ซึ่งความจริงแล้วตาม กฎของ เกรียน หรือ เกรียน Law นั้นลักษณะดังกล่าวเป็นเพียงรากศัพท์ของคำว่า เกรียน เท่านั้นเอง หากแต่ในความเป็นจริง ตามหลักของ เกรียน Law คือ ความเกรียนไม่จำกัด ทรงผม อายุ เพศ หรือ ฐานะ ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมในความเกรียนเหมือนกันหมด ดังนั้นจึงพอจะสรุปได้ว่า สภาวะเกรียน เป็นสภาวะของพฤติกรรม ทางความคิด หาใช่ลักษณะทางกายภาพอย่างที่หลายคนเข้าใจกันไม่ทำไมต้อง เกรียนหลังจากที่ได้ทำการศึกษาและค้นคว้าเป็นเวลาหลายวันผมได้พบว่า คำเหยียดสติปัญญาคำนี้เกิดขึ้นด้วยสาเหตุที่ว่า กลุ่มคนที่อยู่ในสภาวะเกรียนส่วนใหญ่จะเป็นเด็ก และเป็นกลุ่มเด็กที่เล่นเกมออนไลน์ อาจจะด้วยเพราะเกมออนไลน์ในบ้านเรา เปิดกว้างมากจนเกินไป จนเกิดการกระจุกตัวทางการแสดงออกในสถานที่เดียวกัน จนเมื่อเด็กๆ เกิดการคลุกคลีกับพฤติกรรมไม่เหมาะสมบ่อยๆ จึงดูดซึมพฤติกรรมเลวร้ายเหล่านั้นมาใช้โดยไม่มีคนคอยให้คำแนะนำ โดยพฤติกรรที่เราจะพบเห็นได้จากเด็กที่อยู่ในสภาวะเกรียนก็คือ การกระทำที่ไร้ความคิด พฤติกรรมไร้เหตุผล พฤติกรรมก้าวร้าวทางคำพูดและความคิด เมื่อเข้าสู่สภาวะเกรียนสมองซีกซ้ายจะขยายตัวอย่างรวดเร็ว จนบางครั้งคนที่อยู่ข้างๆ ต้องเข้าระงับสติด้วยการ เบิร์ดกระบาล ซีกซ้ายซะหนึ่งที ก่อนที่อาการจะลุกลามถึงขั้น โคบ้า ถ้าเป็นพวกวิกฤติหนักๆ ก็อาจจะกลายเป็น กระบือบ้า ได้เหมือนกันอาการที่เรียกว่า เกรียน- กลุ่ม เกรียน มักจะมีความเชื่อมั่นตัวเองสูงในจินตนาการ แต่ปฏิบัติตัวตรงกันข้าม อยากเทพแต่ทำตัว*** เกรียนประเภทนี้มีคนให้นิยามจำแนกออกมาเป็น กลุ่ม เทพเกรียน หรือ King of เกรียน หรือ เกรียน เหนือ เกรียน

- กลุ่ม เกรียน มักจะมีความอดทนต่อสิ่งเร้าภายนอกน้อยกว่าบุคคลปกติ และควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ค่อยได้ มักแสดงออกทางคำพูด มากกว่าทางความคิด หรือทีเรียกว่า พูดโดยไม่คิด ในบางรายจะชอบด่าทอผู้อื่นแบบไร้เหตุผล โดยเชื่อมั่นว่าตัวเองถูกเสมอ จนบางครั้งก้าวล่วงไปถึงบุพการีของผู้อื่น

- ชาวเกรียนจะมีความสุขไปกับการ ด่าคนแบบไร้ เหตุผล และอดีนาลีนของชาวเกรียนจะสูบฉีดรุนแรงขึ้นเมื่อถูกด่าตอบ ชาวเกรียนมีพฤติกรรมที่ชอบเรียกร้องความสนใจ ดังจะพบได้ตามเว็บบอร์ด ในกระทู้ดักควายต่างๆ พอเห็นคนเข้ามาด่าก็นั่งยิ้มชื่นใจ จนกลายเป็นค่านิยมเสพติดของพวกเค้าไปแล้ว

- อาการหนึ่งที่เห็นได้ชัดจาก กลุ่มเกรียนคือจะเป็นกลุ่มคนที่มี IQ และ EQ ต่ำ เนื่องจากไม่ค่อยชอบใช้ความคิด ชอบใช้แต่อารมณ์ สมองไม่สามารถดูดซึมเหตุผลเข้าไปได้ แต่ถ้าเป็นเรื่องปลุกเร้าอารมณ์ก้าวร้าวจะตื่นตัวในทันทีจะหลีกเลี่ยงสภาวะ เกรียน อย่างไรสภาวะเกรียนสามารถป้องกันได้โดยการสร้าง ภูมิคุ้มกันโรคเกรียน การแบ่งเวลาในการใช้ชีวิตประจำวันเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างภูมิคุ้มกันโรคเกรียน การอ่านหนังสือ สะสมความรู้ ใช้สมองซีกขวาในการตัดสินใจ คิดวิเคราะห์ต่างๆ รู้จักระงับอารมณ์ การเป็นคนมีเหตุผล เปิดโอกาสในการรับฟังผู้อื่น เหล่านี้คือผู้ที่จะสามารถหลุดพ้นสภาวะเกรียนได้ นักวิชากรหลายท่านบอกว่า สภาวะเกรียนในเด็กจะหมดไปเมื่อพวกเค้าบรรลุนิติภาวะ แต่ในทัศนะของผมแล้ว การจะหลุดพ้นสภาวะเกรียนได้คุณจะต้องบรรลุนิติภาวะทางความคิด ไม่ใช่อายุ เพราะอย่าลืมว่า ความเกรียนมีอิสระเสรี สามารถเข้าสู่ทุกคนได้ หากคุณมีพฤติกรรมต่างๆ ดังที่ผมได้กล่าวมาแล้วนั้นโปรดระลึกว่า สภาวะเกรียนได้ย่างกรายมาสู่คุณแล้ว อย่าปล่อยให้มันฝังรากเข้าสู่กมลสันดารของเราได้ รีบสะบัดมันให้หลุดพ้น ก่อนที่ชื่อของเราจะถูกเปลี่ยนเป็น ไอ้เกรียนที่มา : http://bbs.lineage2.in.th/l2bbs/freetalk/l...st=&cnp=1&rnp=1

ปล.ขอขอบพระคุณSv Godteams ที่ให้ข้อมูลดีๆงับ

แล้วก็ขอบพระคุณคุณบูมที่ให้ลอกมาอีกที อิอิ

Comment

Comment:

Tweet


Nz3w8J <a href="http://xvvfpbsljddz.com/">xvvfpbsljddz</a>, [url=http://kqskxibzuafr.com/]kqskxibzuafr[/url], [link=http://yxxrehmmceey.com/]yxxrehmmceey[/link], http://eczncikxogqm.com/
#34 by pbvcpp (212.18.46.91) At 2010-10-20 18:22,
comment1, Viagra, korean online dating, cheap cialis tablets, Discount Cigarettes, viagra retail discount, Cialis, acomplia no script, free adult dating site, free online dating sites, adipex, cheapest cialis buy, viagra, order rimonabant online?, Phentermine, cialis levitra sales viagra,
#33 by compare levitra and viagra (82.102.0.66) At 2010-10-19 13:08,
comment1, Viagra, korean online dating, cheap cialis tablets, Discount Cigarettes, viagra retail discount, Cialis, acomplia no script, free adult dating site, free online dating sites, adipex, cheapest cialis buy, viagra, order rimonabant online?, Phentermine, cialis levitra sales viagra,
#31 by compare levitra and viagra (195.229.241.177) At 2010-10-19 13:08,
comment1, Viagra, korean online dating, cheap cialis tablets, Discount Cigarettes, viagra retail discount, Cialis, acomplia no script, free adult dating site, free online dating sites, adipex, cheapest cialis buy, viagra, order rimonabant online?, Phentermine, cialis levitra sales viagra,
#31 by compare levitra and viagra (88.84.190.66) At 2010-10-19 13:08,
comment5, south african adult dating, Online Dating, order cialis, Discount Cigarettes, Viagra, cheap kool cigs, Cialis, Adult Dating, single parent dating sites, adipex does it work, cheap rimonabant online, Viagra, Sex Dating, Levitra, phentermine 37 5mg, Gay Dating,
#30 by adult dating eu (195.229.241.178) At 2010-10-19 11:33,
comment3, Viagra, adult dating sites, cialis soft tab, Online Dating, Discount Cigarettes, viagra, Cigarettes, cialis for sale, adult dating sites, dating sites, Adipex, cialis, cheapest generic rimonabant, generic viagra india, sex and dating, Dating Services, Phentermine, levitra, gay dating personals,
#29 by levitra delivered (69.162.94.218) At 2010-10-19 10:04,
comment3, viagra uk, adult dating sites, Cialis, Online Dating, newport cigarettes, buying viagra, order cialis, dating sites, rimonabant, online sex dating site, escort dating services, phentermine and pregnancy, gay dating services,
#28 by Viagra (196.213.209.226) At 2010-10-19 07:01,
comment1, Viagra, cialis, dating sites, Adipex, birmingham sex dating, dating services widow,
#27 by free gay male dating (206.208.187.22) At 2010-10-19 04:04,
comment1, Viagra, cialis, dating sites, Adipex, birmingham sex dating, dating services widow,
#26 by free gay male dating (140.147.6.203) At 2010-10-19 04:03,
comment5, Viagra, adult dating site, cigarettes, no prescription viagra, free adult dating sites, Adipex, cialis forum, buy cheapest rimonabant, Viagra, dating and sex sites, levitra plus 30 pills, Gay Dating,
#25 by Cigarettes (198.145.40.124) At 2010-10-19 02:33,
OGwmDN <a href="http://klgarnlivpvr.com/">klgarnlivpvr</a>, [url=http://krrmmxfeetkg.com/]krrmmxfeetkg[/url], [link=http://asxvsjwstijj.com/]asxvsjwstijj[/link], http://ghgfwzwxmpbl.com/
#24 by magqke (200.54.153.99) At 2010-10-19 01:26,
comment2, Viagra, free adult dating, online kid dating games, Cialis, Discount Cigarettes, Viagra, cigarettes, Cialis, adult dating au, adipex, Cialis, rimoslim, free sex dating sites, Dating Services, Phentermine, levitra viagra, gay dating,
#23 by cialis cialis genuinerx.net (193.105.248.70) At 2010-10-19 01:01,
9Jhs9p <a href="http://enmwilbkdccn.com/">enmwilbkdccn</a>, [url=http://zdoaboxscmvh.com/]zdoaboxscmvh[/url], [link=http://wrgopceuwkzx.com/]wrgopceuwkzx[/link], http://cypjjktxyrer.com/
#22 by nevcol (93.100.87.87) At 2010-10-17 09:53,
uZNl3U <a href="http://xgglyrxnqpmg.com/">xgglyrxnqpmg</a>, [url=http://vuhykcuvzftl.com/]vuhykcuvzftl[/url], [link=http://bsuvzzezfwxx.com/]bsuvzzezfwxx[/link], http://flhfosmppgcx.com/
#21 by xkvbikacbcu (210.105.3.131) At 2010-10-11 16:01,
DSDcjc <a href="http://kmenraybaekd.com/">kmenraybaekd</a>, [url=http://iloaybyfjggi.com/]iloaybyfjggi[/url], [link=http://zajwfumjgzpb.com/]zajwfumjgzpb[/link], http://ridkfoxdwcgi.com/
#20 by tspylesdmcs (195.94.11.46) At 2010-10-10 17:54,
ควย
question
#19 by (124.157.175.58) At 2010-04-25 15:58,
#18 by 1150 (124.157.175.58) At 2010-04-25 15:57,
มีคนเคยบอกว่าเกรียนก็คือแกไง .... วันนี้เพิ่งรู้ว่าเราคืออะไร...
#17 by eat (158.108.12.72) At 2009-12-09 21:39,
ผมก็ซวยสิ

ผมชื่อเกรียนอ่ะ -*-"
#16 by เกรียน (58.9.221.160) At 2009-02-15 19:54,
ความหมายของคำว่าเกรียนเป็นความหมายของคนที่ดัดผมเกรียนsad smile question surprised smile double wink 555+
#15 by ต้น (125.26.155.115) At 2008-11-17 12:26,
ความหมายของคำว่าเกรียนเป็นความหมายของคนที่ดัดผมเกรียนquestion
#14 by ต้น (125.26.155.115) At 2008-11-17 12:25,
sad smile sad smile sad smile angry smile
#13 by (125.26.155.115) At 2008-11-17 12:21,
อย่าบอกนะว่านายคือคนเกรียนembarrassed
#12 by 225566 (58.8.228.212) At 2008-06-20 21:48,
......wink
#11 by 2256 (58.8.228.212) At 2008-06-20 21:47,
อยากรู้ความหมายของคำว่า กฤษณ์ดนัย
#10 by (203.113.23.170) At 2008-03-26 15:16,
มิงอ่ะ เกรียน ไอลาว คำ ว่าเกรียนมาจากพ่อมิงอ่ะ พ่อมิงทำตัวเกรียนไอลาวเอย ไปตายให้หนอนอแดกไปไอควายดัก
#9 by dsds (61.7.156.234) At 2007-09-11 09:38,
พูดงี้ดูถูกเกรียนกรุ๊ปนี่หว่า
#8 by (58.147.35.90) At 2006-03-27 11:39,
เพิ่งรู้ความหมายชัดๆ วันนี้เองนะเนี่ย...
งืมอ่านเสร็จด่าเลย
#6 by XCRAZYMAN -[CrazyXBlog]- At 2005-10-20 20:29,
555 น่าเอาไปลงบลอกสอนภาษาไทยกับครูตองนะครับ เป็นความรู้ที่ดีอย่างนึงเลย
นั่นสิหมู่นี้คำว่าเกรียน เริ่มพบนอกวงการเกมแล้ว ใช้ด่าพวก พูดจา*** ทำตัว*** - -*
#4 by chonchonjung At 2005-10-19 18:25,
โห เพิ่งรู้เหมือนกันค่ะ
^^
#3 by ^^ missmonkey At 2005-10-19 18:23,
กะลังอยากรู้พอดี
แสดงว่าเราเข้าใจถูกมาตลอด
#2 by blackholesun At 2005-10-19 18:14,
ฮ่าๆ ความรู้ใหม่
ภาษาไทยวันละคำ เกรียนๆๆๆๆ
#1 by < ( LEMONICE ) > At 2005-10-19 18:13,